Hittar din position
Snart klart
Laddar recensioner
Snart klart
Allt om Stockholm
Din bästa Stockholmsguide

Idrotten i rörelse

Adress: Fittja gård, T-bana Fittja
Övrigt Idrott – verktyg för förändring och/eller temperaturmätare av hur samhället mår?
Om idrottens roll i platsutveckling, lokalt socialt arbete och möjligheter till interkulturell integration. Öppet tematiskt möte i samband med Unesco LUCS årsmöte.

Fredag 26 april kl 13–17
Hörsalen, Mångkulturellt centrum
Fri entré men vänligen anmäl dig till: mikael.morberg@mkcentrum.se

Vi lyfter erfarenheter från medlemskommuner/medlemmar. Exempel på förväntningar och utmaningar för ett inkluderande och mer jämlikt idrottsliv. Hur jobbar vi med jämställdhet, jämlikhet, barnkonventionen, mänskliga rättigheter och arbete mot rasism inom idrottsrörelsen? På vilka sätt kan idrotten bidra till lokalt ledarskap, stärkt social hållbarhet och utveckling på kvartersnivå?

Med presentationer av Lillemor Lindell, projektledare för Riksidrottsförbundets inkluderingsarbete, Nina Edström, följeforskare Projekt Storstad,
Pritam Ahmed, föreningen SPEAR IF, Gustavo Nazar, Grundskolefotboll mot rasism, Malmö, med flera.

Moderator: Victoria Escobar