Hittar din position
Snart klart
Laddar recensioner
Snart klart
Allt om Stockholm
Din bästa Stockholmsguide

Vad är nästa steg? – intersektionellt genusperspektiv på museer och kulturarv

Adress: Hökens gata 11, Södermalm
Museum Vad ska vi tänka på och vad kan göras när olika aktörer samarbetar för att skapa ett mer inkluderande kulturarv och ge rum för marginaliserade perspektiv och grupper inom museerna? Under två år har nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen samlat erfarenheter från hela Sverige i möten med forskare, konstnärer, aktivister och kulturarvsprofessionella som arbetar för att utmana och förändra sina verksamheter med hjälp av kritiskt historiebruk och normbrytande arbete. Nätverket bjuder nu in till en workshop för att undersöka de utmaningar och möjligheter de mött och för att tillsammans hitta nästa steg framåt.

Medverkande:

Pia Laskar, forskare, Unstraight Research (SHM) och projektledare för nätverket.
Azmara Nigusse, intendent på Hallwylska museet och koordinator för nätverket.

Workshopen arrangeras av Stockholms Kvinnohistoriska i samarbete med nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen.

Nätverket vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning. Det vill också öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv samt problematisera dessas komplexa samspel i tider av ökad migration.