Medierna och etiken – Allt om Stockholm

Medierna och etiken

|

Ett samtal mellan:
– Tommy Borglund, lektor vid Örebro universitet och rådgivare inom CSR-frågor.
– Martin Ahlquist, politikchef på Expressen.
– Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet.
– Karin Olsson, kulturchef på Expressen.

Med internet och sociala medier har medielandskapet drastiskt förändrats. Vem tar ansvar i det nya medielandskapet? Kan en etisk hållning bli en konkurrensfördel för de traditionella medierna när konkurrensen om publiken ökar? I kölvattnet av #metoo har till exempel frågan om namnpublicering varit uppe för diskussion ett flertal gånger – hur resonerar man utifrån etiska principer? Och hur ska den enskilda journalisten se på sin egen roll i framtiden?

Välkommen till ett samtal om medieetikens funktion i det nya mediesamhället, med avstamp i den nyutkomna boken ”Medierna och etiken” (Sanoma Utbildning) av Tommy Borglund och Martin Ahlquist.

Boken finns till försäljning till specialpris.

Boka här för säker sittplats: https://biblioteket.stockholm.se/kalender/medierna-och-etiken-–-vem-tar-ansvar-i-det-nya-medielandskapet (Bokade platser släpps 10 minuter innan programstart.)

Datum