SERGIO SILVA CAJAHUARINGA – FRÅN NUTIDEN TILL – Allt om Stockholm

SERGIO SILVA CAJAHUARINGA – FRÅN NUTIDEN TILL

|

13 januari – 4 februari
Konsthall Öst I (nedre plan)
Vernissage SERGIO SILVA CAJAHUARINGA – FRÅN NUTIDEN TILL DET FÖRFLUTNA
11.00 – 17.00 den 13 januari, invigning kl 14.00, ambassadör José Beraún Araníbar från peruanska ambassaden i Stockholm medverkar tillsammans med konsthallschef Ricardo Donoso.

”Hela mitt arbete presenterar en kreativ process ur en abstrakt surrealistisk synvinkel och inspireras av förhållandet mellan människan och miljön. Detta förhållande återspeglas i mitt arbete i form av en abstraktionsvärld där symboler, metaforer, allegorier och myter skapar en fullständig uppenbarelse.

Inom den abstrakta konsten är spontanitet och rationalitet viktiga faktorer och därför klamrar jag mig fast vid dem, så uppstår också mitt engagemang för att hitta ett fritt uttryck för dyrkan och den aldrig tidigare skådade förstörelsen av arkeologiska kvarlevor. Denna idé är inramad i en esoterisk filosofi som söker mänsklig bekräftelse av konsten och det liv som kvarstår.

Därför söker mitt arbete tolka den fysiska miljön och de jordlevande och atmosfäriska elementens förfall, som i sin passage genom tiden och under åren på vår planet har genomgått en ständig utveckling, som människan är transcendentalt involverad i”.

Bild: Verk av Sergio Silva Cajajuaringa ”Persepctivas”

Datum