LÄS ÄVEN
Beslut: Sammankomster med mer än 500 personer förbjuds