Hittar din position
Snart klart
Laddar recensioner
Snart klart
Allt om Stockholm
Din bästa Stockholmsguide
ANNONS

Ny utställning vid Stureplan ska lyfta icke-vita konstnärer

Anna Ting Möllers konstverk.
Anna Ting Möllers torkade och levande verk har skapats av kombucha, materialet påminner om organisk hud.

Bara 3,5 procent av konstnärerna på Stockholms mest etablerade gallerier är icke-vita – med det som utgångspunkt har en ny konstplattform skapats.
För att rätta till representationen bjuder man in till en ny utställning på Bångska våningen.

ANNONS

Enligt en undersökning i tidning Konstnären har det visat sig att 3,5 procent av konstnärerna på Stockholms mest etablerade gallerier är icke-vita.

Initiativet och plattformen 3,5% kom till just av den anledningen som nu gör en utställning med konstnärer som inte brukar synas på stans etablerade scener.

”Vi försöker rätta till representationen inom samtidskonsten genom att jobba med 100 procent POC (people of color reds. anm) och NBPOC (non-black people of color reds. anm), från kuratorer till konstnärer” skriver kuratorn Sarah Tawiah Svärd i ett pressmeddelande.

Från videoverk till skulpturer

Konstnärerna som medverkar är  Diana Agunbiade-Kolawole, Salad Hilowle, Anna Ting Möller, Shora Dehnavi, Alem Solomon, Mi Tjio, Emma Dominhuez, Cecilia Flumé, Nina Mangalanayagam, Alejandro Montero Bravo och Senay Berhe.

Konsten består av allt från fotoverk och videoverk till målningar, skulpturer och installationer.

Den 19 september klockan 15.00-20.00 blir det vernissage på Stureplan 6. Utställningen pågår till och med den 12 oktober. 

Öppet: Ons–Fre 12.00–19.00, Lör–Sön 12.00–17.00, Mån-Tis Stängt, eller via bokning

Fakta

11 konstnärer från 3,5 %

DIANA AGUNBIADE-KOLAWOLE poetiska fotoverk från serien Honest Portrait, där hennes egna kropp avbildas genom att täcka sin kropp i fotovätska och sedan pressa den mot fotopappret. Avtrycken be nner sig i ständig förändring, eftersom de inte xeras efter tillblivelsen, och att betrakta verken i naturligt ljus kommer till slut att ändra deras utseende.

SENAY BERHE färgstarka fotogra er speglar med en otrolig värme och kärlek den mångfald som skapar dagens Sverige. Genom färg och form så skapar han ett poetisk bildspråk som träffsäkert fångar essensen av ett samtida Sverige som vi alla är en del av.

SHORA DEHNAVI med hennes målningar så fångas vi av repeterande organiska former som för tanken bort från det avskalade och stela
till det levande och pulserande som kräver sitt utrymme. Hennes verk tar avstamp från mural- målning och när de får växa till dess regelrätta skala så går det ingen obemärkt förbi.

EMMA DOMINGUEZ raf nerade videoverk Exli i kombination med hennes macro fotogra er skapar en poetisk bild av ett den komplexa relationen som uppstår i ett mellanförskap. Hur kan en plats lämna spår på våra kroppar? Och vilka ärr blir vittnen för samhällets våld?

CECILIA FLUMÉ i hennes detaljrika och tids- krävande akvarellmålningar visar hon oss en berättelse om mellanförskapet i det Norrländ- ska, lantliga arbetarhem hon är uppväxt i. Hennes komplexa relation till den vita miljön som adopterad och rasi erad och längtan efter att hitta hem.

SALAD HILOWLE verk består av både video- verk och väggfasta verk, de förmedlar både tillsammans och var för sig rätten till ens repre- sentation, att få ta plats, att få se och bli sedd på sina egna villkor.

NINA MANGALANAYAGAM på ett ömt sätt berättar rösten i videoverket om det subtila runtomkring oss som skapar ett mellanförskap, det som andra än de som själva rasi eras inte förstår, gradvis ökar verket i styrka för att på så sätt hävda sin rätt till existens..

ALEJANDRO MONTERO BRAVO uttrycksfulla och dynamiska installation visas tillsammans med två väggverk, dialogen dem emellan, det stora som tar över hela rumsligheten kontra det nkänsliga väggverken där någonting skaver väcker en tanke om dialogen som förs i vårt postkoloniala samhället kring makt, normer och rätten till att få ta plats.

ALEM SOLOMON färgstarka och re ekterande collage tar avstamp i den offentliga diskussio- nen rörande uppfattningen av det normativa skönhetsidealet och stereotyper, vilket är grun- den till den exoti ering som existerar i dagens samhälle.

MI TJIO skulptur ”Untitled” undersöker tredi- mensionell form i den oblekta bomullsväven.
I sin utforskande process fann Tjio ätningen, vilket blev den teknik som kopplade samma tyget, skapade viss stabilitet och form. I ätandet hittade Tjio minnen och referenser till sitt hår och sin barndom. Skulpturen startade med ett undersökande i form och material och landade i en re ektion av kultur och personlig historia.

ANNA TING MÖLLER I hens otroligt sköra och nstämda verk skalas den hud av som vi så lätt blir dömda för, under hudens färg nns en en annan struktur som inte tillåts att bli bedömd, rasi erad eller exoti erad. Med kombucha som material skapar hen fascinerande verk som påminner om organisk hud, både torkade och levande verk.

Bångska våningen, Stureplan, Stockholm, Sverige